O ambulancii

Ambulancia poskytuje svoje služby pacientom už viac mnoho rokov – spočiatku ako súčasť FNsP Nitra, neskôr ako súkromná ambulancia. Najdlhšie obdobie v ambulancii pracovala MUDr. Eva Kováčová, od konca roka 2010 tu pracuje MUDr. Radovan Košturiak so sestrou Danou Juhászovou.